Zajęcia szermiercze | Fencing classes

Najbliższe zajęcia szermiercze odbędą się jutro, 02.04.15 o godzinie 20.30 w Studium WF PUM

The nearest fencing classes will take place tomorrow, on the 2nd of April 2015 at 8.30 PM at the PUM PE Faculty