Szermierka | Fencing

 

Szanowni studenci,

od marca 2015 uruchamiamy sekcję szermierczą PUM!


 

Dear students,

we started the PUM fencing team in march 2015!


 

DSC01046Lukasz Kłodziński, student PUM, trenuje szermierkę od 4 lat

Lukasz Kłodziński, a PUM student, has been training fencing for 4 years


Szczegóły są jeszcze ustalane ze Studium Wychowania Fizycznego i Parlamentem Studentów jednak póki co wiadomo, że zajęcia będą się odbywały w czwartki wieczorem. Aktualnie obowiązują nas godziny 20.30 – 22.00.


We’re still arranging things with the PE Department  but for now we’ll meet on Thursdays’ evenings. So far it’s 20:30 – 22.00.

If you know anyone from the Students’ Parliament – please let them and me know. It’s necessary for us to work out a three-way agreement to make the classess happen!


DSC00928

Dziękujemy profesorowi Andrzejowi Ciechanowiczowi, Rektorowi naszego Uniwersytetu, za objęcie patronatem naszej sekcji i pomoc, bez której nie udałoby nam się jej stworzyć!

We thank proffessor  Andrzej Ciechanowicz, the Rector of our University, for granting us his patronage and the help, without which we couldn’t have made it happen!


Wszystkich zainteresowanych treningami zapraszam do kontaktu ze mną. Aby zacząć treningi nie potrzeba wcześniejszego doświadczenia a ani własnego sprzętu szermierczego – potrzeba wyłącznie dużo chęci! 🙂


Anyone interested in participating – please contact me. One doesn’t need prior experience nor own fencing gear – the enthusiasm is all that’s necessary! 🙂


Bardzo dziękujemy Aleksandrowi Adamskiemu, bez którego nie mielibyśmy tak udanych zdjęć!


We thank Aleksander Adamski without whom we wouldn’t have photos as neat as these!

PELNA GALERIA | FULL GALLERY