Newsletter

Proszę wszystkie osoby zainteresowane treningami sekcji PUM o wysłanie swojego adresu e-mail na adres jacek.bujko@gmail.com

Everyone intrested in attending the fencing classess at PUM please send me an email at jacek.bujko@gmail.com